तपाइँलाइ akaladevisirsekot.blogspot.com -एक प्रचारत्मक अभियानमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ तपाईलाइ यस मन्दीरको दर्शन गर्नका लागि हार्दिक अभिबादन गर्दछ !!! यस मन्दिर सम्बन्धि जानकारी हरु छन् भने akaladevi.sirsekot@gmail.com इमेल गर्नुहोस !!!